28 April 2012

Less than 1 week...

With less than one week to go until Polling Day, Boris urgently needs your help to secure Greater London's future. On 3 May voters will face the choice of a better future - or a return the past.

Boris's 9 point plan to secure Greater London's future cuts waste at City Hall, reduces council tax, creates 200,000 new jobs, protects green space, invests in transport, cuts tube delays and ensures a true Olympic legacy.

Read More »

Categories: Campaign Updates, Get Involved, London | Tags: 3 may, 9 point plan, Facebook, Flickr, Get involved, Timeline, Twitter

18 April 2012

Join Boris in the call centre

From tomorrow, hundreds of thousands of Londoners will be receiving their postal vote forms and begin casting their votes for Mayor and London Assembly members.

In 2008 postal votes helped Boris secure City Hall and the next few days are key to ensuring that we once again turn out our postal voters.

Our call centres will be open across London every afternoon and evening from now through 3 May as we phone Londoners, speaking to them about Boris's 9 point plan to secure Greater London's future and reminding them to return their postal votes.

Read More »

Categories: Campaign Updates, Get Involved, London | Tags: Call centre, Get involved, Postal vote

23 March 2012

Join the BackBoris Battle Bus!

By Taz Campbell, Tower Hamlets

I have a confession to make: I'm addicted to the Back Boris Borough Battle Bus!

What did it? Simple: Who we are and what we love.

My first trip on the Boris Bus came on Wednesday to Brent. I wasn't sure what or whom to expect when I arrived, but as we boarded and drove off, it became clear that we were in for a day of hard work and great fun.

And then, the Mayor joined us. As usual...he was on fire! The atmosphere was great and fueled by our group's enthusiasm.

We came in different colours, genders, accents, lifestyles and sizes. We were white, black and everything in between. We came from as far away as Essex and Los Angeles, dressed in suits, in jeans, in skirts. Women, men, UK-born, overseas-born, gay, straight - our languages were many, our message was one: Back Boris and his 9 point plan to secure a Greater London.

We love London with all our hearts.

So I'm getting back on the bus next Wednesday and I hope to meet even more of you and share in a great day of a common goal...loving London even more.

Love London? Back Boris 2012 and join us on the bus!

Tomorrow: http://www.backboris2012.com/events/details/BusMar24
Monday: http://www.backboris2012.com/events/details/BusMar26

Categories: Campaign Updates, Get Involved, London | Tags: 9 point plan, Battle bus, Get involved

21 March 2012

Why Polish Londoners should register to vote

By Przemek Skwirczynski, Conservative Friends of Poland

Weź sprawy w swoje ręce i zdecyduj, kto będzie rządził Londynem przez kolejne cztery lata!

Szczególnie Ci z nas, którzy przyjechali do Londynu w trakcie ostatniej dekady są często zbyt zapracowani i zajęci rodziną, żeby pamiętać o czynnym udziale w lokalnych wyborach, pomimo, że jako Polacy wszyscy jesteśmy uprawnieni do glosowania.  Żeby ułatwić rejestrację wyborców Electoral Commission (tzn. Komisja Wyborcza) stworzyła portal www.aboutmyvote.co.uk. Oczywiście nadal możemy rejestrować się w tradycyjny sposób, zapisując się na Electoral Roll, czego można dokonać poprzez Council (Urząd Dzielnicowy) – pocztą lub poprzez stronę internetową Urzędu.

Jesteśmy bardzo liczną i rozpoznawalną mniejszością w Londynie i możemy mieć rzeczywisty wpływ na władzę w mieście. Co więcej, uważam, że jak najbardziej powinniśmy tę siłę wykorzystać i spowodować wybór najbardziej korzystnego dla nas kandydata. W końcu ogromna większość z nas ciężko pracuje – czy to prowadząc własne interesy, czy będąc zatrudnionymi w firmach – a zatem płaci podatki, o rozgospodarowaniu których możemy właśnie decydować oddając głosy w wyborach. Ponadto, pokolenie Polaków, które przyjechało do Londynu w trakcie ostanich lat, zakłada obecnie rodziny, a więc nagle sprawy szkolnictwa, bezpieczeństwa, czystości, czy transportu zaczynają mieć dla nas większe znaczenie. O tych sprawach również decydują władze lokalne – w naszym przypadku Mer Londynu.

Podsumowując, do 18. kwietnia możemy rejestrować się na liście wyborców do majowych wyborów Mera Londynu, ale żeby uniknąć komplikacji proponuję rejestrować się już. Poza tym, jeżeli chcecie, podobnie jak ja, by Londyn nadal wspierał przedsiębiorczość, żeby podatki ( w tym council tax) były utrzymywane na poziomie minimalnym, żeby było bezpieczniej poprzez zwiększoną obecność policji, żeby szkoły stawały się coraz lepsze i inwestowano więcej w miejski transport – wtedy zapoznajcie się bardziej szczegółowo z obecnymi dokonaniami oraz programem Borisa na kolejne cztery lata.

 

English translation:

Take matters into your own hands and decide who will run London for the next four years!

Although as Poles we are all entitled to vote, we often find that we are too busy with work or family matters to remember to take part in the local elections – this may be especially true of those of us who came to live in London over the past decade. With that in mind and in order to facilitate the registration of voters the Election Commission has created a portal called www.aboutmyvote.co.uk. We can of course still register in traditional ways - by enrolling on the Electoral Roll - either by post, or through our local council website.

We are a very large and visible minority in London and as such we could have a real impact on the city’s authorities. I believe that we should take advantage of this strength and influence the election of the candidate who is most aligned with our needs. Vast majority of us work hard running our own businesses or working for companies, and hence contributing a lot in tax revenues - we can decide on how these are spent by casting our votes in elections. Moreover, the generation of young Poles who came to London over the recent years may now or soon be starting their families, which is why such matters as education, safety, clean streets and transport are gaining importance. These issues are largely a responsibility of the local authorities - in our case: the Mayor of London.

In summary, you can register to vote on 3 May 2012 London Mayor elections by 18 April, but to avoid disappointment I advise you to register now. Besides, if (like me) you want London to welcome entrepreneurship, with taxes (including council tax) kept at minimum, better safety due to increased police presence, proper schools and an increased investment in London’s transport, then take a closer look at the to-date achievements and Boris’s programme for the next four years.

Categories: Campaign Updates, Get Involved, London | Tags: 3 may, Electoral roll, Get involved, London, Poles, Polish, Vote

09 March 2012

Less than 8 weeks - get involved!

There are now less than 8 weeks to go until the London Mayoral election and we want you to get involved in one of our 29 campaign events this weekend.

From street stalls to canvassing sessions, there is something for everyone this weekend. The event we're most excited about is the launch of our double-decker campaign bus.

Read More »

Categories: Campaign Updates, Get Involved, London | Tags: Campaign bus, Get involved

06 March 2012

Call for Boris!

By Kimberlee Ponson

We had a great turn out at last Thursday's BackBoris2012 phone canvassing session when Baroness Warsi, Co-Chair of the Conservative Party, joined us to make calls and thank volunteers for our efforts.

Everyone enjoyed talking to voters and hearing their thoughts on London. Most of the people I spoke with were supportive of the Mayor and pledged to vote on the 3rd of May to ensure he's re-elected.

Volunteering for the campaign is really exciting. But there is still a lot of work to be done, so every bit of help is needed. We must keep working hard with the phone calls and door to door canvassing so we can get the word out about what is at stake in this election. On the 3rd of May, every vote counts, so join us today.

www.backboris2012.com/volunteer

www.backboris2012.com/events

Categories: Campaign Updates, Get Involved | Tags: Campaign update, Get involved, Phone canvassing, Volunteer

02 March 2012

48 ways to help Boris this weekend

This weekend we’re calling all Boris Backers to get involved! We've got fantastic campaign events happening all over Greater London - from street stalls and canvassing, to leafleting and tube action there are 48 events for you to help Back Boris and maintain the staggering momentum we've built up.

Read More »

Categories: Campaign Updates, Get Involved, London | Tags: Action days, Canvassing, Get involved, Street stalls

22 February 2012

BackBoris phone canvassing

On Monday, I had a great time at Conservative HQ phoning Londoners about their priorities for London and to see what they thought of Boris. There was an extra buzz in the room because Boris was there in person and so it gave us all an even greater sense of urgency and purpose to what we were doing!

Read More »

Categories: Campaign Updates, Get Involved, London | Tags: Get involved, Phone canvassing

17 February 2012

What do you love about London?

The Mayoral election on 3 May comes at a critical time. Londoners are going through one of the toughest periods in recent memory. Despite this, there are signs of progress coming from the fresh and honest approach. The same fresh-thinking that has delivered the world's most successful bike hire scheme.

Boris's determination to end the waste and mismanagement of the previous Mayor has freed up the money to pay for a strong plan for our future - helping to keep London the greatest city in the world.

Our campaign to get Boris re-elected is built on ordinary Londoners from across the city and we want to know what you love about your city.

Read More »

Categories: Campaign Updates, Get Involved, London | Tags: Get involved, London, Photos

23 January 2012

Calling from home is easy (and fun)!

I think Boris is doing a great job as Mayor of London and I really wanted to help out in the campaign to get him re-elected.

Unfortunately, it's difficult for me to get into London to lend a hand with on-the-street campaigning, so I decided to do my bit by signing up to ‘call from home’. As soon as I got my password, I was able to start making calls and was pleasantly surprised how easy it was!

Read More »

Categories: Campaign Updates, London | Tags: Call from home, Campaign update, Get involved

1 2 3 4 5   > >