21 March 2012

Why Polish Londoners should register to vote

By Przemek Skwirczynski, Conservative Friends of Poland

Weź sprawy w swoje ręce i zdecyduj, kto będzie rządził Londynem przez kolejne cztery lata!

Szczególnie Ci z nas, którzy przyjechali do Londynu w trakcie ostatniej dekady są często zbyt zapracowani i zajęci rodziną, żeby pamiętać o czynnym udziale w lokalnych wyborach, pomimo, że jako Polacy wszyscy jesteśmy uprawnieni do glosowania.  Żeby ułatwić rejestrację wyborców Electoral Commission (tzn. Komisja Wyborcza) stworzyła portal www.aboutmyvote.co.uk. Oczywiście nadal możemy rejestrować się w tradycyjny sposób, zapisując się na Electoral Roll, czego można dokonać poprzez Council (Urząd Dzielnicowy) – pocztą lub poprzez stronę internetową Urzędu.

Jesteśmy bardzo liczną i rozpoznawalną mniejszością w Londynie i możemy mieć rzeczywisty wpływ na władzę w mieście. Co więcej, uważam, że jak najbardziej powinniśmy tę siłę wykorzystać i spowodować wybór najbardziej korzystnego dla nas kandydata. W końcu ogromna większość z nas ciężko pracuje – czy to prowadząc własne interesy, czy będąc zatrudnionymi w firmach – a zatem płaci podatki, o rozgospodarowaniu których możemy właśnie decydować oddając głosy w wyborach. Ponadto, pokolenie Polaków, które przyjechało do Londynu w trakcie ostanich lat, zakłada obecnie rodziny, a więc nagle sprawy szkolnictwa, bezpieczeństwa, czystości, czy transportu zaczynają mieć dla nas większe znaczenie. O tych sprawach również decydują władze lokalne – w naszym przypadku Mer Londynu.

Podsumowując, do 18. kwietnia możemy rejestrować się na liście wyborców do majowych wyborów Mera Londynu, ale żeby uniknąć komplikacji proponuję rejestrować się już. Poza tym, jeżeli chcecie, podobnie jak ja, by Londyn nadal wspierał przedsiębiorczość, żeby podatki ( w tym council tax) były utrzymywane na poziomie minimalnym, żeby było bezpieczniej poprzez zwiększoną obecność policji, żeby szkoły stawały się coraz lepsze i inwestowano więcej w miejski transport – wtedy zapoznajcie się bardziej szczegółowo z obecnymi dokonaniami oraz programem Borisa na kolejne cztery lata.

 

English translation:

Take matters into your own hands and decide who will run London for the next four years!

Although as Poles we are all entitled to vote, we often find that we are too busy with work or family matters to remember to take part in the local elections – this may be especially true of those of us who came to live in London over the past decade. With that in mind and in order to facilitate the registration of voters the Election Commission has created a portal called www.aboutmyvote.co.uk. We can of course still register in traditional ways - by enrolling on the Electoral Roll - either by post, or through our local council website.

We are a very large and visible minority in London and as such we could have a real impact on the city’s authorities. I believe that we should take advantage of this strength and influence the election of the candidate who is most aligned with our needs. Vast majority of us work hard running our own businesses or working for companies, and hence contributing a lot in tax revenues - we can decide on how these are spent by casting our votes in elections. Moreover, the generation of young Poles who came to London over the recent years may now or soon be starting their families, which is why such matters as education, safety, clean streets and transport are gaining importance. These issues are largely a responsibility of the local authorities - in our case: the Mayor of London.

In summary, you can register to vote on 3 May 2012 London Mayor elections by 18 April, but to avoid disappointment I advise you to register now. Besides, if (like me) you want London to welcome entrepreneurship, with taxes (including council tax) kept at minimum, better safety due to increased police presence, proper schools and an increased investment in London’s transport, then take a closer look at the to-date achievements and Boris’s programme for the next four years.

Categories: Campaign Updates, Get Involved, London | Tags: 3 may, Electoral roll, Get involved, London, Poles, Polish, Vote

12 December 2011

Why Polish Londoners should support Boris

As an economist, as well as a Polish Londoner, I believe that Boris is the only candidate who will take this city forward.
 
Poles who live in London - especially those who came here after 2004 - typically either own or are employed by small businesses. Needless to say, it is these types of businesses which are suffering the most from the protracted recession. It is precisely for that reason that it is so important that our Mayor prioritizes help for small businesses.

Read More »

Categories: Campaign Updates, Get Involved, jobs and skills, London, quality of life | Tags: Electoral roll, Get involved, High streets, London, Poles, Polish, Small business