12 December 2011

Why Polish Londoners should support Boris

 By Przemek Skwirczynski

Czemu Londyńczycy polskiego pochodzenia powinni głosować na Borisa:

Już za sześć miesięcy odbędą się wybory mera. Tym bardziej istotne jest, żebyśmy jako elektorat podeszli do nich, rozumiejąc co wybór, którego dokonamy w maju będzie dla nas oznaczał w praktyce.

Jako ekonomista, a zarazem Londyńczyk polskiego pochodzenia, uważam że Boris jest jedynym kandydatem, który popchnie nasze miasto do przodu.

Polacy mieszkający w Londynie - szczególnie Ci, którzy przyjechali po 2004 roku, zwykle pracują w małych i średnich  firmach, których nierzadko są właścicielami. Poprzez przeciągającą się recesję właśnie tego typu interesy cierpią najbardziej. Stąd istonym jest, żeby pomoc dla małych przedsiębiorstw była priorytetem mera .

Dokładnie tego właśnie dokonał Boris za obecnej kadencji poprzez załatwienie tańszych pożyczek dla przedsiębiorców, promowanie sklepikarzy i przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej.

Jestem przekonany, że w przypadku wyboru na kolejną kadencję Boris będzie dalej wspierał przedsiębiorczość, szczególnie małych i średnich firm.

Natomiast obawiam się, że powrót Kena obiecującego zniżki taryf poskutkowałby finansowaniem tychże poprzez podwyższenie podatków.  Ani jedno, ani drugie nie byłoby w interesie Londyńczyków, a więc i Londyńczyków polskiego pochodzenia.

Również warto tu zauważyć, że Boris z zacięciem broni interesu Londynu, który odprowadza do reszty Wielkiej Brytanii 16 miliardów funtów rocznie w podatkach, przed czasami niekorzystnymi dla nas regulacjami rządu oraz Brukseli.

Zachęcam wszystkich Polaków do zarejestrowania się na liście wyborców (tzw. Electoral Roll), co można uczynić poprzez kontakt z urzędem dzielnicy (Council), w której mieszkacie. Pamiętajcie, że wybory mera Londynu to wybory lokalne, w których możecie głosować nawet nie posiadając brytyjskiego obywatelstwa.

 

English translation:

There are only six months to go until the London votes. It is therefore of primary importance that, as voters, we understand what the choices we make in May will mean for us in practice.
 
As an economist, as well as a Polish Londoner, I believe that Boris is the only candidate who will take this city forward.
 
Poles who live in London - especially those who came here after 2004 - typically either own or are employed by small businesses. Needless to say, it is these types of businesses which are suffering the most from the protracted recession. It is precisely for that reason that it is so important that our Mayor prioritizes help for small businesses.
 
This is what Boris has delivered; by arranging cheaper loans for entrepreneurs, championing the high street and tackling business crime.
 
I am convinced that, if elected for another term, Boris will continue to support London's entrepreneurs, especially amongst the small and medium businesses.
 
I fear that the prospect of going back to Ken, with his promises of unfunded fare cuts would only result in increased taxes elsewhere. This would put small business relief at risk.
 
Neither of these developments would be in the interest of any Londoners, let alone Polish Londoners.

It is also worth mentioning that Boris has been exceptionally effective at protecting London's economic interests from Brussels' (and sometimes even central government's) adverse regulation. Seeing as we, the capital, are net payers of taxes to the UK and our contribution to national coffers stands at £16billion a year, it is only fair that our interests are represented nationally.
 
I encourage all the Poles to register on the Electoral Roll, which can be done by contacting your local council. Bear in mind that you do not need to hold British citizenship to be eligible to vote in London mayoral elections as these are local, and so residing in the UK will suffice.

Comments

No Comments

please enter the code shown in the image above